ლევან გიგინეიშვილის ლექცია "უმბერტო ეკოს ვარდის სახელის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ფონი"

2014-11-04

ოლია ოკუჯავა - ცხოვრება და ტრაგიკული აღსასრული დათვების ტყეში. თეონა ბექიშვილის ლექცია

2014-09-25

დავით სარაჯიშვილის საიუბილეო კვირეული

2013-11-09

ლაშა ბუღაძე "Lucrecia515" დისკუსია

2014-03-01

რისმაგ გორდეზიანის ლექცია - "ევროპის იდეა ანტიკურობასა და თანამედროვეობაში"

2014-09-18

ლევან გიგინეიშვილის ლექცია - "პიროვნების დაბადება ვაჟას შემოქმედებაში"

2014-09-18

ლიტერატურული კონკურსი

2014-09-01

ხათუნა ხაბულიანი - ლოკალური კონტექსტის მიღმა

2014-07-25

1 ... 4 5 6 ... 7
მწერალთა სახლი © 2014
created by metaphor